Handelsfonds over te nemen:
een operatie die voorbereiding vereist

7 étapes à suivre

U heeft besloten om uw activiteit te stoppen en overweegt uw zaak te verkopen. U zit dus met een handelsfonds dat over te nemen is. De essentiële vraag die rijst is: hoe waardeert u dit handelsfonds om de beste waarde te behalen, terwijl u eerlijk blijft en uw toekomstige kopers respecteert?

Bij elke operatie van bedrijfsovername of winkeloverdracht is de waardering van het handelsfonds een cruciale stap. Een te hoge waardering kan potentiële kopers afschrikken, terwijl een te lage waardering u de vruchten van vele jaren werk kan doen verliezen.

Bij Argus Entreprises is de waardering van te koop staande handelsfondsen een van onze specialiteiten. Om uw overdrachtsproject te bespreken en te profiteren van ons deskundig advies, neem nu contact met ons op.

Bekijk ons catalogus van over te nemen zaken

De methodische waardering van het handelsfonds

Hoe evalueert u correct uw over te nemen handelsfonds? Alles begint met een nauwkeurige identificatie, idealiter met de hulp van gekwalificeerde professionals, van alle samenstellende elementen van uw handelsfonds.

Waarom is dit belangrijk? Enerzijds is juridisch gezien de notie van handelsfonds breed gedefinieerd, wat een aanzienlijke variabiliteit in de inhoud van de ene zaak tot de andere impliceert. Anderzijds is het handelsfonds samengesteld uit zowel materiële als immateriële elementen, waarbij de laatste vaak worden verwaarloosd door ondernemers in de fase van overdracht vanwege hun minder tastbare karakter.

Vervolgens gaat het om het toekennen van een eerlijke waarde aan elk van de elementen die het handelsfonds vormen. Deze stap kan bijzonder delicaat zijn voor een ondernemer die emotioneel betrokken is bij zijn zaak, zoals vaak het geval is bij de overdracht van een bedrijf.

Het inschakelen van experts voor de waardering van uw handelsfonds is dan een oplossing. Bij Argus, met meerdere jaren van observatie van de markt van bedrijfsovernames, hebben we een erkende expertise ontwikkeld in dit domein. Onze aanpak bestaat erin uw zaak maximaal te valoriseren, terwijl we een rigoureuze professionele ethiek respecteren.

Hoe gaan we te werk? We analyseren uw activiteit door een objectief analysemodel, waarbij we rekening houden met alle parameters die kunnen bijdragen aan de waarde van uw over te nemen bedrijf. We kruisen deze informatie vervolgens met de huidige markttrends, waardoor een nauwkeurige waardering van de waarde van uw zaak mogelijk is.

Wilt u profiteren van professionele expertise om de verkoop van uw bedrijf of winkel te maximaliseren? Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Voor meer informatie, raadpleeg: