Verkoop na faillissementen in België:
Een schat aan kansen

Als u professioneel kwaliteitsmateriaal wilt aanschaffen tegen zeer voordelige prijzen, is een onderbenutte mogelijkheid in België de verkoop na faillissement.

Concreet: waaruit bestaat dit? Dit is de aanschaf van herbruikbare goederen na faillissement, zoals kantoorapparatuur, arbeidsmiddelen, voorraden etc., om uw eigen bedrijf uit te breiden.

Deze operatie verschilt aanzienlijk van de overname van een over te dragen onderneming, omdat u niet de voorgaande activiteit in zijn geheel overneemt, maar slechts bepaalde onderdelen ervan.

Voor meer informatie kunnen onze experts van Argus Belgium u adviseren. Contacteer ons nu.

Twee soorten kansen na een faillissement

Door openbare verkopen te volgen bij faillissementen ontdekt u onvermijdelijk echte goudmijnen. Ze komen over het algemeen in twee verschillende vormen voor:

Hervatting van de onderneming voor verkoop: Indien u interesse heeft om de failliete onderneming over te nemen, zult u de beslissing van de curator moeten afwachten. Hieruit zal blijken of de onderneming ondanks het faillissement verkocht kan worden, in het belang van de crediteuren. Als zij toestemming krijgt van de rechtbank van koophandel, kunt u overwegen om de vorige activiteit opnieuw op te starten. Deze optie kan interessant zijn als u de redenen voor de eerdere mislukking kunt analyseren. Het brengt echter risico’s met zich mee.
Aankoop van specifieke zaken: Indien u niet de gehele failliete onderneming wilt overnemen, kunt u toch van de verkoop profiteren om specifieke goederen aan te schaffen. Dit kan onder meer betrekking hebben op apparatuur in goede staat of een voorraad koopwaar. Deze optie is over het algemeen financieel veiliger.

 

In beide gevallen kun je, indien nodig, gebruik maken van beroepskrediet en zo een goede deal krijgen.

Hoe u kunt profiteren van een faillissement

De twee opties hebben verschillende voordelen en risico’s. Het eerste kan riskant zijn, maar biedt potentieel voor bedrijfsherstel. De tweede is veiliger omdat u hiermee alleen de items kunt selecteren die u interesseren.

Om de beste beslissing te nemen, moet u rekening houden met uw huidige situatie, uw risicobereidheid en uw analyse van het falende bedrijf.

Aarzel niet om de hulp in te roepen van professionals, zoals wij bij Argus Entreprises, om u in dit proces te adviseren. Om contact met ons op te nemen, klik hier.

Voor meer informatie, zie ook:

een bedrijf te koop: een goede deal onder bepaalde voorwaarden.

Hoe u uw restaurant kunt restaureren en tegelijkertijd tijd en geld kunt besparen