Handelsfonds:
hoe precies de waarde ervan te bepalen

De notie van een handelsfonds is over het algemeen bekend, maar de exacte inhoud blijft vaak vaag voor het grote publiek. Als u op zoek bent naar een te koop staande zaak, zult u zeker geïnteresseerd zijn in de precieze waardering van het handelsfonds.

Bij Argus Entreprises begeleiden we u bij deze stap.

We beoordelen elk element van het handelsfonds samen met u, waarbij we onze analyse en expertise gedetailleerd toelichten. Deze persoonlijke benadering maakt het verschil!

Om uw project te bespreken, neem hier contact met ons op.

De samenstellende elementen van een handelsfonds

Een bedrijf is te koop en u bent geïnteresseerd, maar wat omvat het handelsfonds nu precies?

Ten eerste is het essentieel te begrijpen dat het handelsfonds, in juridische zin, zowel uit materiële als immateriële elementen bestaat.

Bovendien varieert de samenstelling van het handelsfonds van bedrijf tot bedrijf. Daarom is bij elke overdracht van een zaak een grondige analyse door professionals onmisbaar voordat de transactie wordt uitgevoerd. Dit voorkomt verrassingen en zorgt voor een correcte waardering van de investering en het verwachte rendement.

Wat omvat concreet een over te nemen handelsfonds?

Wanneer u het bedrijf overneemt, profiteert u van de volgende elementen, die bij elke bedrijfsoverdracht aanwezig zijn:

  • De klantenkring: Deze vertegenwoordigt de kern van de activiteit die u overneemt. Door een bestaand bedrijf te kopen, hoopt u de bestaande klantenkring te behouden. De ondernemer die verkoopt, draagt zijn volledige klantenkring aan u over.
  • De intellectuele eigendomsrechten: Deze omvatten de handelsnaam, het merk, het logo, de patenten, enz.
  • De materiële goederen: Dit betreft alle uitrusting, gereedschap, eventuele voertuigen, voorraden en grondstoffen die toebehoren aan het overdragende bedrijf.
  • De commerciële huurovereenkomst: In geval van verhuur van de bedrijfsruimte door de overdrager, profiteert u van de bescherming van de wetgeving op commerciële huurcontracten.
  • De lopende contracten met leveranciers: Deze zijn nuttig om de activiteit onder dezelfde voorwaarden voort te zetten. Ze kunnen echter bij overeenkomst van de overdracht worden uitgesloten.

Houd er rekening mee dat de voorraad doorgaans afzonderlijk wordt geëvalueerd.

De waardering van het handelsfonds

Sommige elementen van het handelsfonds zijn moeilijker te waarderen dan andere. Hoewel de waardering van materieel en grondstoffen vaak eenvoudig is, vormt de waardering van de klantenkring en de intellectuele eigendomsrechten een grotere uitdaging.

Hier komt onze expertise bij Argus Entreprises goed van pas. Met meer dan 35 jaar ervaring beheersen we de waardering van deze « schatten » die handelsfondsen zijn perfect.

Of u nu een verkoper of een potentiële koper bent, neem contact met ons op om uw project te bespreken. Onze mening kan een wereld van verschil maken in uw beslissingen.

Voor meer informatie, raadpleeg onze nota voor een over te nemen zaak in Brussel.