Gepubliceerd op 1 juillet 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn zelfstandigen en ondernemingen in de bouw- en schoonmaaksector verplicht om hun helpers en werkende vennoten in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarnaast moeten ze hun gegevens in de KBO bijwerken.

 

Waar gaat de nieuwe wetgeving over?

De nieuwe wetgeving verplicht elke vennootschap en zelfstandige die actief is in de bouw of schoonmaaksector, om vanaf 1 juli 2024 hun helpers en werkende vennoten toe te voegen aan hun gegevens in de KBO. De wetgeving valt onder de bevoegdheid van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Een werkende vennoot is iedereen die ten minste één aandeel in een vennootschap bezit en die in België een activiteit uitoefent in die vennootschap, maar voor die activiteit niet is aangegeven als werknemer. Dat gaat ook over zelfstandigen die deze rol combineren met die van vertegenwoordiger binnen dezelfde onderneming.

Een helper is iedereen die in België een zelfstandige helpt of vervangt bij de uitoefening van haar of zijn beroep zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst.

Wanneer moet je de vennoten en helpers registreren?

Een werkende vennoot of helper moet in de KBO geregistreerd worden vóórdat deze begint te werken of helpen. Zodra zijn of haar activiteiten voor het bedrijf beëindigd worden, moet dat binnen de 15 dagen in de KBO worden bijgewerkt.

Voor de werkende vennoten en helpers die al actief waren voor 1 juli 2024 wordt een overgangsperiode voorzien. Zij moeten zich in de KBO registreren voor 1 januari 2025.

Gepubliceerd door Economie