Overdracht van een handelszaak: de handleiding

Hoe laat u uw bedrijf of winkel over onder de beste voorwaarden? Waar moet u op letten bij de overdracht van een handelszaak, of u nu overdrager of overnemer bent? Deze vragen draaien om het essentiële begrip van een handelsfonds. Hier ontdekken we de belangrijkste punten die u moet kennen om deze operatie succesvol te laten verlopen.

Onze team geeft u graag aanvullende uitleg op aanvraag.

Contacteer ons team

Handelsfonds: definitie en uitleg

Allereerst geeft de wet geen precieze definitie van het begrip handelsfonds. In het algemeen verstaan we hieronder: « een geheel van materiële en immateriële goederen ten dienste van een klantenkring, waardoor een bepaald handelsbedrijf nuttig kan worden geëxploiteerd. »

De essentie van een handelsfonds varieert dus afhankelijk van het type handel in kwestie. De elementen die het vormen (naast de puur financiële dimensie) zullen zeer verschillend zijn, afhankelijk van of het een technologiebedrijf met hoge toegevoegde waarde is of een kleine frituur.

Maar in bijna alle gevallen vormt de overname van de klantenkring de hoeksteen van de verkoop van het handelsfonds. Door een zaak over te nemen, verwerft u immers het vermogen om klanten te hebben en dus inkomsten te genereren.

Daarom zal de overeenkomst over de verkoopwaarde hiervan een van de belangrijkste kwesties van de transactie zijn. Deze waarde is over het algemeen veel moeilijker te kwantificeren dan de andere materiële elementen die het fonds vormen, zoals het meubilair, de machines, de grondstoffen, enz.

De verkoop van het handelsfonds: waar u aan moet denken

Vanuit juridisch oogpunt is het contract voor de overdracht van een handelsfonds een zogenaamd « consensueel » contract, wat betekent dat een schriftelijk document niet verplicht is. In de praktijk is het echter altijd raadzaam een schriftelijk contract op te stellen waarin alle elementen van de overdracht worden vastgelegd. Dit verduidelijkt zaken en voorkomt latere geschillen.

Dit contract zal met name de prijs en de betalingsmodaliteiten omvatten. Voor deze laatste zijn twee opties mogelijk: ofwel een betaling van de volledige prijs op de dag van de overdracht; ofwel een gespreide betaling in de tijd. In dat geval moeten garanties voor de verkoper worden opgenomen.

Het is ook aan te raden om de niet-concurrentieverplichting zorgvuldig in dit contract te beschrijven, zodat de koper rustig van het fonds kan genieten. Dit is belangrijk om misverstanden later te voorkomen.

Wat betreft de formaliteiten van de overdracht, moet de Belastingdienst, de BTW-administratie, de RSZ en de sociale verzekeringskassen op de hoogte worden gesteld van de eigendomsoverdracht van het handelsfonds. Bij het niet voldoen aan deze verplichting zijn strenge sancties voorzien.

Ten slotte moet de kandidaat-koper er « strategisch » gezien voor zorgen dat de in het handelsfonds vermelde klantenkring daadwerkelijk bestaat. Hiervoor kan hij alle gewenste boekhoudkundige stukken opvragen en laten controleren door een deskundige. En natuurlijk moet hij ter plaatse gaan om de zaak die hij wil overnemen concreet te evalueren. Niets is beter dan bezoeken ter plaatse om een reëel beeld te krijgen…

Als u begeleiding wilt bij de overdracht van uw handelszaak of bedrijf, neem dan contact op met ons team van adviseurs.

Voor meer informatie kunt u ook lezen: