Gepubliceerd op 13 juin 2024

Na een historisch laag consumentenvertrouwen in het najaar van 2022, ziet de consument het weer zitten. Het consumentenvertrouwen is deze maand voor de vierde keer op rij gestegen en bevindt zich nu dicht bij haar langetermijngemiddelde. De jongste maanden daalden de energieprijzen aanzienlijk en in januari kregen meer dan een miljoen werknemers in België een automatische loonindexering van ongeveer 11 procent. Zo’n hoge indexaanpassing in één keer hebben we nog nooit gezien in ons land. Dit alles zal zorgen voor een sterke consumptie, wat de economie een duw in de rug geeft.

 

Ook het producentenvertrouwen verbetert in februari. En dat zien we ook in de rest van Europa. Het vertrouwen van de bedrijven wijst erop dat ze sneller uit het dal zullen komen dan eerst gedacht.

 

Bron: Nationale Bank van België

 

Goed nieuws dus, al moeten we dat optimisme wat temperen. Hoewel we niet langer een krimp van het BBP in het eerste kwartaal verwachten, blijven de groeivooruitzichten voor dit jaar zwak. De sterke daling van de gas- en elektriciteitsprijzen duwt de inflatie naar beneden. Maar de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energie en onbewerkte voedingsmiddelen, schoot in januari verder omhoog naar 8% (ten opzichte van 7,3% in december volgens het nationale indexcijfer). De sterke loongroei in België zal de kerninflatie wellicht nog verder opdrijven, vooral in de arbeidsintensieve dienstensector. Aan de ene kant beschermt het systeem van automatische loonindexering de Belgische gezinnen grotendeels tegen prijsstijgingen. De vertraagde aanpassing van de lonen aan de index zorgt zelfs voor een toename van onze koopkracht dit jaar, en dat terwijl de koopkracht van gezinnen elders in Europa verder daalt.

Maar de keerzijde van het systeem is dat de loonkosten bij bedrijven verder toenemen. De meeste ondernemingen kunnen deze kostenstijging niet volledig doorrekenen aan hun klanten, waardoor ze hun winstmarge zien dalen. De automatische loonindexering zorgt ook voor een toename van de loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden met zo’n 2,3 procentpunten tegen 2025 volgens berekeningen van de Nationale Bank. Hierdoor verliezen onze bedrijven marktaandeel. Omwille van dit alles voorzien wij een verdere daling van de bedrijfsinvesteringen dit jaar.

 

De verschillen tussen de economische sectoren zijn groot. De activiteit in de industrie daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar met 1%, terwijl de groei in de diensten en de bouw erop vooruitging met respectievelijk 0,3% en 0,8%. In februari zien we nu dat de Belgische fabrikanten weer optimistischer zijn geworden, evenals de bouwondernemers. Maar in de dienstensector stellen we een verslechtering vast en dan vooral in de handel.

 

Het is precies in de handel dat de vooruitzichten over hun toekomstige verkopen aanzienlijk verslechteren in februari, terwijl ze in de vorige maanden nog veelbelovend waren. In de andere sectoren zien we dat de vraagvooruitzichten wel gunstig gestemd zijn, wat dus hoopvol is voor de toekomst.

 

Dit document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank bevat geen gepersonaliseerd beleggingsadvies of -aanbevelingen, noch onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied. Als u gepersonaliseerd beleggingsadvies wil, kan u daarvoor terecht bij uw financieel adviseur. Hij bekijkt graag met u welke gevolgen deze visie mogelijk heeft voor uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De vermelde cijfers zijn een momentopname en onderhevig aan wijzigingen.

Door Annelore Van Hecke