Gepubliceerd op 7 juin 2024

Om te beslissen of u gebruik wilt maken van het kostenforfait of dat het voordeliger is om beroepskosten in te dienen, moet u eerst weten hoeveel het forfait bedraagt. Dat bedrag varieert afhankelijk van uw activiteiten. Wilt u weten hoe hoog het kostenforfait voor u is?

  • Werknemers en zelfstandigen met winst

Het kostenforfait voor zowel werknemers als zelfstandigen bedraagt 30 procent van het belastbare inkomen, met een absoluut maximum van 5.520 euro. Dat bereikt u met een brutojaarinkomen van meer dan 18.400 euro.

Voor werknemers wordt gerekend met het belastbare bruto-inkomen na afhouding van socialezekerheidsbijdragen. Het bruto-inkomen omvat naast uw loon of wedde onder meer ook de vergoeding voor het woon-werkverkeer, achterstallen, opzeggingsvergoedingen, vervangingsinkomsten, (vervroegd) vakantiegeld en voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen en gsm.

Voor zelfstandigen met winst wordt gekeken naar de totale omzet na aftrek van de sociale bijdragen en de aankoopprijs van handelsgoederen en grondstoffen

Let op: het kostenforfait is er niet voor zelfstandigen die kiezen om op forfaitaire wijze belast te worden in plaats van op de werkelijke winst. Dat kan bijvoorbeeld voor bakkers, slagers, apothekers, visverkopers en uitbaters van een frietkraam of café.

  • Bedrijfsleiders

Voor bedrijfsleiders bedragen de forfaitaire beroepskosten 3 procent van hun inkomsten, met een maximaal kostenforfait van 2.910 euro. Dat maximum bereikt u bij een inkomen van 97.000 euro.

 

  • Vrije beroepers, ambten en meewerkende echtgenoten

Voor vrije beroepers die baten opstrijken en ambten wordt het kostenforfait berekend op basis van verschillende percentages, afhankelijk van de inkomensschijf. Het kostenforfait kan niet hoger zijn dan 4.850 euro.

De Tijd.