Gepubliceerd op 6 juin 2024

Het aantal vennootschappen dat zijn statuten heeft aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving gaat er stilaan op vooruit. Intussen heeft al 75 procent zich in orde gesteld. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is, worden ook elk jaar meer vennootschappen opgericht.

Sinds de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht is, stijgt het aantal startende vennootschappen jaar na jaar. ©Getty Images

De aanpassing van de vennootschapsstatuten aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) kwam maar moeilijk op gang. Het WVV is sinds 1 mei 2019 van kracht en was meteen van toepassing op vennootschappen die na die datum werden opgericht. Bestaande vennootschappen kregen tot 31 december 2023 om hun statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

In november 2023 moest nog altijd zowat de helft van de vennootschappen zich administratief in orde brengen. Volgens de Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) had eind april 76 procent van de vennootschappen zijn statuten aangepast aan het WVV. Eind februari was dat nog maar 68 procent.

 

De essentie
Driekwart van de vennootschappen heeft sinds de invoering van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de statuten aangepast.
Alleen als de statuten zijn aangepast, kan men de voordelen van de nieuwe wet genieten.
Sinds de nieuwe wetgeving worden steeds meer vennootschappen opgericht.
De bv is de populairste vennootschapsvorm.

Van de vennootschappen die hun statuten nog niet hebben aangepast, wordt vermoed dat het in veel gevallen om slapende vennootschappen gaat of om vennootschappen die op het punt staan ontbonden te worden.

Belangrijk voordeel

‘We stellen vast dat de statutenwijzigingen al bij al goed zijn verlopen’, zegt notaris Katrin Roggeman, de voorzitster van Fednot. ‘Het bedrijfsleven heeft zich vlot aangepast aan de nieuwe wetgeving. Een goede zaak, want de nieuwe regelgeving is eenvoudiger en biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast.’

De nieuwe regelgeving is eenvoudiger en biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast.

Katrin Roggeman
Voorzitster Fednot

Een belangrijk voordeel van de nieuwe vennootschapswetgeving is dat de bestuurder van een familiebedrijf zijn opvolging beter kan regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd het zeggenschap behouden. Bovendien kunnen besloten vennootschappen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen.

Onbeschikbaar eigen vermogen

Het vervelendste aspect voor een vennootschap die haar statuten nog niet heeft aangepast, is dat men niet aan het eigen vermogen kan om het aan de aandeelhouders uit te keren. Onder het nieuwe WVV vervangt de besloten vennootschap (bv) de bvba. De bv heeft in tegenstelling tot de bvba geen maatschappelijk kapitaal meer. De oprichter moet erop toezien dat er een ‘toereikend aanvangsvermogen’ is.

In het jaar voor de inwerkingtreding van het WVV waren er gemiddeld 2.111 oprichtingen per maand, intussen zijn het er 3.513.

Jan Sap
CEO Fednot

DE TIJD door Dirk Selleslagh

Het gevolg daarvan is dat het kapitaal en de wettelijke reserve bij de bv’s en coöperatieve vennootschappen (cv’s) die al bestonden voor 1 mei 2019 automatisch omgezet werden in een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Die middelen kunnen nog altijd worden ingezet voor de werking van de onderneming, maar ze kunnen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.